strona głowna
        Witamy na stronach Poradni Profilaktyki Medycznej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, lub odwiedzenie naszej placówki.

Zakres usług medycznych Poradni Medycyny Pracy
 • badania pracowników  wstępne ,okresowe,kontrolne,końcowe
 • sanitarno epidemiologiczne  (książeczki zdrowia)
 • wysokościowe
 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców transportu drogowego (świadectwo kwalifikacji)
 • operatorów wózków widłowych
 • pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
 • osób pracujących przy obrocie materiałami wybuchowymi
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • marynarzy żeglugi śródlądowej
 • osób wyjeżdżających do pracy w tropiku.
 • uczniów- kandydatów do szkół zawodowych  i  na studia
 • szczepienia ochronne
 • badanie audiometryczne słuchu   i spirometria
 • wizytacja stanowisk pracy, udział w komisjach BHP w zakładach pracy, w ramach umów na badania profilaktyczne w zakresie służby medycyny pracy.

Poradnia Medycyny Pracy świadczy kompleksowe usługi medyczne związane z diagnostyką I profilaktyką chorób zawodowch.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27czerwca 1997 r.o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr 96,poz 593) Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną Na zapewnienie opieki profilaktycznej i badań okresowych swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.